شهریه


راهنمایی پرداخت شهریهدانلود فایل ها به صورت زیپ شده

وب سایت آموزشکده
ورود به سرور آموزش
صفحه اول سیستم آموزشقسمت شهریه
مبلغ واریزی
مبلغ را جک کنید
پرداخت در وب سایت بانک ملی


تایید پرداخت
مرحله نهای پرداخت شهریه

وب سایت آموزشکده