معرفی دانشکده سما بهبهان


دانشکده سما بهبهان

معرفی آموزشکده فنی و حرفه ای سما بهبهان :

آموزشکده فنی و حرفه سما واحد  بهبهان از بهمن ماه سال 1384 آغاز به کار نمود و در حال حاضر دارای 8 رشته در مقطع کاردانی شامل   :1  - حسابداری  2- کامپیوتر نرم افزار 3 الکترونیک الکترونیک عمومی   

4 ساختمان   کارهای عمومی ساختمان                  5- کاردان فنی تعمیر ونگهداری ماشین آلات صنعتی 6 مکانیک خودرو 7– کاردان فنی بزاردقیق  8- تربیت بدنی  می باشد

این آموزشکده دارای اعضای هیات علمی و اساتید مجرب و همچنین دارای سایتهای کامپیوتر ، اینترنت، آزمایشگاهها وکارگاههای مجهز جهت رشته های فعال می باشد، ضمنا مرکز سما بهبهان دارای دو مدرسه (در مقاطع دبستان و دبیرستان دوره اول) با امکانات و تجهیزات ویژه و کادر آموزشی مجرب از بهترین مدرسان سطح استان می باشد.