کتابخانه


کتابخانه

 کتابحانه آموزشکده سما دارای 2 سالن مطالعه  برادارن و خواهران به صورت مجزا می باشد و بالغ بر 1226 جلد(426 عنوان) کتاب را در خود جا داده که در حال افزایش نیز می باشد و همچنین نرم افزار مورد استفاده درکتابخانه نیز نرم افزار شیرازه می باشد که مورد تایید سازمان سما است.