اخبار و اطلاعيه دانشجویان


آنچه دانشجویان باید بدانند


دانشجوی عزیز

1- مشاوره به موقع با مدیر و کارشناس گروه تان منجر به انتخاب واحد مناسب خواهد شد

2- رعایت پیش نیاز و هم نیاز بر عهده خودتان می باشد

3- دانشجوی ممتاز (معدل بالای 17) و فارغ التحصیل(در صورت باقی ماندن 24 واحد) مجاز به انتخاب 24 واحد می باشد

4- دانشجوی مشروط (معدل زیر 12) مجاز به انتخاب بیش از14 واحد نمی باشد

5-سقف سنوات تحصیلی در مقطع کاردانی 3 سال(6 ترم) می باشد و مشمولین در صورت عدم اتمام دروس

می بایست تسویه حساب و به خدمت مقدس سربازی بروند

6- نمی توانید دروس عملی را به عنوان معرفی به استاد اخذ نمایید

7-شرط اخذ معرفی به استاد پایان تمام دروس وباقی ماندن حداکثر 4 واحد نظری

(در موارد خاص آموزش با اخذ مجوز لازم 5 و 6 واحد نظری) است

8- دروس وصایای امام(ره)و آشنایی با روانخوانی قرآن کریم جزء سقف واحد محاسبه نشده

اما در معدل ترمی و کل تاثیر گذار است

9- سقف انتخاب واحد درترم تابستان6 واحد(درصورت فارغ التحصیلی7 واحد) می باشد

10- نمره قبولی در تمامی دروس 10 بوده و در درس آشنایی با روانخوانی قرآن کریم 12 می باشد.

11 - طبق قوانین آموزشی در ترمی که درس کارآموزی اخذ می شود ،

حداکثر واحد انتخابی 16 واحد (بهمراه کارآموزی ) باید باشد